Diagnostika stavebních konstrukcí

Měření termokamerou

 

S pomocí naměřeného termografického snímku je možné zjistit, kudy z objektu uniká teplo (lokalizace tepelných mostů) nebo stanovit homogenitu tepelně izolační vrstvy. Měření termokamerou je také vhodné ke zjištění rizikových míst k růstu plísní a povrchové kondenzace na vnitřních povrchových konstrukcích.

Pro měření termokamerou je nejvhodnější období, kdy je rozdíl teplot uvnitř a vně stavební konstrukce minimálně 10oC (nejlépe 20oC), tedy zimních měsících.

 

                     

 

 

BLOWER DOOR TEST – měření vzduchotěsnosti budov

 

Vzduchotěsností se rozumí schopnost materiálu, stavebního prvku, budovy propouštět vzduch. Aby mohl vzduch proudit, musí být splněny dvě základní podmínky. Za prvé je to přítomnost otvorů – netěsností, druhou podmínkou je rozdíl tlaku vzduchu. Tlakový rozdíl vzniká kombinací účinků větru, větracího zařízení a rozdílných teplot mezi interiérem a exteriérem. Netěsnosti jsou buď záměrné – navržené z důvodů větrání, umožňující řízenou výměnu vzduchu a jsou součástí větracího systému, nebo nechtěné – vznikající náhodně jako chyby při návrhu a realizaci. Nechtěné netěsnosti neumožňují řízenou výměnu vzduchu a ruší funkci větracího systému. Vzduchotěsnost budovy je potom kombinovaným efektem všech těchto dílčích netěsností.

 

Negativními důsledky netěsností jsou: